§ 9. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.