§ 7. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  7.
Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę, która przedkłada zaświadczenie o prawie do głosowania, załączając zaświadczenie do spisu.