Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.92.499

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 27 listopada 1919 r.
o spisie podoficerów.

Art.  1.

Wszyscy obywatele Państwa Polskiego, posiadający stopnie podoficerskie, bez względu na to, w jakiej armji obcej lub polskiej formacji wojskowej stopnie te uzyskali, podlegają na zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych obowiązkowi zgłoszenia się.

Art.  2.

Spis obejmuje podoficerów rezerwowych i zapasowych, którzy nie przekroczyli 45 lat życia w tym roku kalendarzowym, w którym spis zarządzono.

Art.  3.

Winni niezgłoszenia się do spisu na zasadzie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych, bez dostatecznego uzasadnienia, karani będą sądownie więzieniem do lat 2, na obszarze zaś, na którym obowiązuje jeszcze Powszechna Ustawa Karna Austrjacka z r. 1851, karani będą za występek aresztem ścisłym do lat 2.

Art.  4.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych.