§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2108

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.