§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2108

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.