Specjalny obszar ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.86

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086 2 ), obejmujący obszar 976,47 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1698479,37451539,54
2698495,66451524,21
3698513,10451507,79
4698513,11451507,79
5698572,64451521,68
6698572,64451521,68
7698628,20451553,43
8698652,01451547,48
9698678,19451575,20
10698680,54451582,27
11698680,57451582,35
12698683,53451591,25
13698748,10451523,66
14698774,65451476,59
15698774,66451476,58
16698779,48451466,93
17698827,16451418,65
18698889,32451346,83
19698898,37451297,35
20698894,75451264,15
21698894,75451230,96
22698915,87451191,13
23698936,39451179,66
24698995,54451165,78
25699062,52451145,27
26699062,53451145,26
27699172,36451058,36
28699172,37451058,36
29699196,50451014,91
30699200,12451008,27
31699200,12451008,27
32699223,66450966,02
33699215,82450955,16
34699214,89450954,27
35699187,45450928,00
36699162,10450908,09
37699151,24450902,05
38699137,43450893,42
39699131,93450889,98
40699108,39450878,51
41699108,39450878,51
42699092,10450871,88
43699038,39450844,72
44698990,71450821,78
45698978,64450813,94
46698965,36450806,09
47698955,11450803,08
48698955,10450803,08
49698938,81450800,06
50698912,25450798,85
51698853,11450797,64
52698807,85450796,44
53698722,15450787,99
54698722,15450787,99
55698702,23450784,97
56698640,07450778,94
57698621,36450777,73
58698570,67450763,85
59698556,79450760,23
60698535,06450751,17
61698515,75450745,74
62698514,21450744,87
63698514,19450744,85
64698511,53450743,33
65698500,66450737,90
66698493,40450734,84
67698489,20450733,07
68698484,89450732,04
69698476,52450730,05
70698466,99450730,42
71698466,91450730,42
72698460,83450730,66
73698432,47450734,28
74698432,47450734,28
75698417,38450737,90
76698404,70450734,88
77698393,84450732,47
78698386,91450733,16
79698386,84450733,17
80698381,77450733,67
81698377,63450734,50
82698372,72450735,48
83698369,19450741,29
84698364,27450749,36
85698355,22450765,06
86698349,75450769,43
87698343,15450774,71
88698343,15450774,71
89698314,78450751,17
90698301,51450736,69
91698284,61450721,60
92698273,75450713,76
93698273,75450713,76
94698270,12450711,34
95698254,43450702,89
96698252,03450701,29
97698251,98450701,26
98698247,19450698,07
99698238,14450686,60
100698226,07450675,13
101698226,06450675,13
102698195,89450654,01
103698187,38450646,15
104698187,20450645,99
105698172,36450632,28
106698158,48450625,65
107698152,44450618,40
108698148,39450615,60
109698144,59450612,97
110698113,82450593,06
111698113,82450593,06
112698107,82450589,24
113698107,63450589,12
114698054,07450555,04
115698049,24450552,02
116698026,31450534,52
117697987,68450503,13
118697962,34450483,82
119697946,65450471,75
120697931,56450461,50
121697931,56450461,49
122697924,32450456,66
123697913,45450449,42
124697904,40450445,20
125697889,31450438,56
126697857,93450425,88
127697864,13450372,86
128697908,87450308,67
129697969,18450219,18
130697994,47450178,33
131698021,70450125,81
132698039,21450069,39
133698060,61450003,25
134698076,17449942,95
135698089,79449878,75
136698126,75449804,83
137698148,15449765,92
138698200,67449725,07
139698284,32449655,04
140698311,56449643,37
141698303,77449612,24
142698301,83449577,22
143698290,16449518,86
144698270,70449474,12
145698276,54449396,31
146698274,60449337,95
147698278,49449256,25
148698278,49449195,94
149698275,39449164,84
150698277,05449163,51
151698303,75449142,15
152698342,93449066,84
153698361,00449027,68
154698385,06449009,62
155698466,44448988,53
156698583,87448904,19
157698704,37448834,94
158698767,62448819,88
159698876,00448819,88
160698903,12448783,72
161698957,38448621,10
162698963,37448596,97
163698918,18448578,91
164698857,94448563,85
165698806,75448301,82
166698779,85448236,78
167698779,80448236,67
168698734,50448127,12
169698638,07448015,69
170698574,81447946,40
171698568,81447841,00
172698433,25447666,28
173698532,69447597,03
174698427,25447437,37
175698382,07447371,12
176698342,93447325,94
177698005,56447157,28
178698086,87447054,87
179698068,81447003,66
180698451,37446591,03
181698397,13446473,56
182698324,87446377,19
183698282,69446286,85
184698412,19446229,60
185698538,69446175,37
186698589,10446141,49
187698662,29446230,14
188698742,02446294,40
189698755,70446305,71
190698802,71446334,86
191698821,75446349,14
192698849,12446381,27
193698905,05446434,23
194698940,15446460,41
195698962,76446487,18
196698990,13446521,09
197699028,21446548,46
198699054,99446572,86
199699073,43446597,85
200699099,02446637,71
201699172,80446769,21
202699196,60446806,69
203699204,33446826,92
204699204,93446845,37
205699207,04446864,28
206699202,88446900,57
207699202,88446931,51
208699201,09446961,85
209699202,28446992,79
210699211,21447019,57
211699239,17447124,88
212699255,83447193,90
213699259,40447234,96
214699273,09447304,57
215699296,29447416,43
216699311,76447492,59
217699324,26447524,72
218699362,93447622,90
219699393,28447677,63
220699414,10447704,41
221699439,09447756,17
222699452,18447782,95
223699456,34447825,19
224699459,32447850,18
225699503,35447988,82
226699533,10448062,60
227699564,63448108,41
228699574,15448126,26
229699580,10448151,25
230699584,86448215,51
231699599,74448256,57
232699641,39448324,99
233699690,77448366,04
234699737,18448382,11
235699802,04448408,88
236699823,46448416,62
237699831,19448427,33
238699838,33448442,80
239699837,14448479,09
240699838,93448565,37
241699847,26448601,07
242699875,52448653,06
243699952,74448681,62
244700044,76448707,01
245700076,50448728,17
246700092,36448735,57
247700155,83448715,47
248700187,56448714,41
249700208,72448729,22
250700248,91448766,25
251700314,49448840,29
252700351,52448895,29
253700424,50448969,34
254700464,70449004,24
255700487,97449009,53
256700480,56449170,31
257700492,95449260,00
258700474,50449288,65
259700457,91449320,65
260700432,65449361,76
261700426,38449386,49
262700428,82449425,08
263700428,83449425,16
264700429,59449437,25
265700423,16449456,76
266700411,20449471,12
267700407,34449518,59
268700406,14449537,97
269700395,80449547,00
270700369,46449544,23
271700350,03449541,27
272700348,76449555,36
273700376,38449603,71
274700399,03449659,18
275700420,20449665,61
276700432,39449660,00
277700440,69449643,97
278700454,39449631,32
279700457,13449604,91
280700469,29449601,07
281700490,32449661,87
282700496,43449693,27
283700491,70449709,14
284700470,67449709,77
285700444,48449714,04
286700434,07449719,61
287700440,21449749,25
288700458,79449789,08
289700481,13449832,26
290700490,30449847,77
291700504,99449868,43
292700533,07449924,47
293700551,06449958,09
294700568,65449977,15
295700593,51449993,54
296700617,48449978,19
297700617,00449961,09
298700603,74449922,44
299700597,96449890,85
300700587,20449856,98
301700594,38449851,91
302700611,51449851,44
303700621,79449868,20
304700641,97449894,52
305700655,01449923,38
306700672,62449939,96
307700577,00450357,65
308700613,78450361,50
309700600,69450503,46
310700493,19450413,73
311700466,91450385,31
312700387,09450785,83
313700457,28450848,73
314700377,03450926,46
315700240,29451116,93
316700077,25451355,88
317700016,48451623,09
318699900,72451874,38
319699755,78452065,92
320699463,87452304,51
321699297,74452438,07
322699263,35452459,49
323699254,37452465,07
324699011,92452616,00
325698850,80452718,22
326698750,63452796,21
327698626,74452892,66
328698606,24452908,62
329698572,23452857,04
330698517,76452775,34
331698457,46452736,43
332698367,97452689,74
333698280,43452645,00
334698227,91452586,64
335698206,51452574,97
336698153,98452596,37
337698117,02452611,93
338698072,28452619,71
339698039,21452619,71
340698002,25452596,37
341697980,85452592,48
342697827,17452590,53
343697724,07452580,80
344697757,14452522,44
345697778,54452479,65
346697799,94452450,47
347697807,72452374,60
348697811,61452252,04
349697809,66452162,56
350697764,92452034,17
351697727,96451931,07
352697704,61451872,71
353697655,98451726,81
354697774,65451754,04
355697873,86451771,55
356697975,02451779,33
357698006,14451779,33
358698099,52451734,59
359698231,80451660,67
360698344,63451606,20
361698401,04451621,76
362698451,62451565,34
363698479,37451539,54
364698479,37451539,54
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)

Lp.Kod1)Nazwa
13150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
23160Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
37140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
49110Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
59130Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
691E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZUMLEŚ (PLH220086)
Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1pływak szerokobrzegiDytiscus latissimusosiadła
2strzebla błotnaPhoxinus (= Eupallasella) percnurusosiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).