Specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1547

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044 2 ), obejmujący obszar 215,16 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
XY
123
1336340,54266009,78
2336340,51266009,59
3336340,31266009,56
4336335,27266008,90
5336316,49266004,32
6336251,71265988,50
7336247,83265987,45
8336241,15265987,08
9336223,27265987,83
10336183,28265984,04
11336174,58265981,80
12336155,06265989,33
13336145,92265992,87
14336119,10265995,98
15336106,60265995,06
16336081,02265990,42
17336060,54265987,75
18336056,95265981,62
19336047,37265990,42
20336038,35265995,41
21336034,37265999,15
22336027,70266013,40
23336014,63266020,80
24336010,97266017,53
25335999,78266008,58
26335972,85266028,34
27335929,31266039,20
28335857,22266044,08
29335814,13266075,99
30335779,44266093,25
31335763,56266093,38
32335746,66266081,18
33335731,68266070,35
34335711,38266055,69
35335696,76266048,10
36335681,95266051,61
37335674,87266055,93
38335669,83266070,84
39335667,09266093,10
40335665,87266119,35
41335662,18266128,27
42335652,42266135,55
43335640,95266132,15
44335626,24266114,85
45335617,07266104,08
46335604,81266091,23
47335600,82266075,61
48335598,98266063,43
49335597,73266063,54
50335570,95266054,98
51335556,46266050,35
52335518,92266038,37
53335494,63266041,30
54335430,60266080,03
55335427,69266095,51
56335417,15266083,98
57335413,03266079,29
58335400,29266064,45
59335395,84266059,27
60335384,23266040,10
61335355,22266007,51
62335328,42265988,51
63335434,48265953,55
64335499,53265931,26
65335592,21265899,91
66335623,78265889,29
67335645,92265881,71
68335641,07265875,36
69335547,40265752,96
70335608,35265730,92
71335665,92265709,98
72335630,44265682,84
73335589,63265630,20
74335533,24265558,84
75335498,85265513,57
76335495,96265509,76
77335459,38265462,24
78335424,72265417,07
79335421,71265413,19
80335419,99265410,60
81335414,74265403,72
82335359,33265332,79
83335357,75265330,83
84335335,74265306,44
85335332,97265303,26
86335306,46265269,92
87335304,51265267,39
88335333,23265244,36
89335290,76265189,67
90335309,64265179,83
91335322,22265173,27
92335342,13265165,59
93335346,91265163,74
94335366,68265156,13
95335369,72265154,95
96335374,22265153,22
97335371,88265122,90
98335371,48265117,71
99335371,12265112,93
100335392,55265080,32
101335385,14265075,48
102335323,64265024,73
103335296,33265003,45
104335300,68265000,63
105335357,50264936,84
106335380,61264921,36
107335380,82264921,25
108335436,96264886,23
109335501,20264823,95
110335505,11264820,09
111335545,42264780,27
112335578,16264747,92
113335585,29264740,93
114335728,04264923,04
115335806,97265023,63
116335817,25265017,23
117335838,07265004,30
118335893,50265074,65
119335942,78265069,71
120335962,10265060,40
121335962,30265060,31
122335962,30265060,30
123335962,28265060,26
124335962,18265059,98
125335961,14265057,21
126335960,05265054,27
127335959,03265051,55
128335955,79265042,86
129335953,51265036,77
130335947,19265019,27
131335939,04264999,68
132335931,16264981,24
133335916,35264961,57
134336064,07264892,48
135336070,37264890,12
136336074,77264888,58
137336087,18264884,05
138336089,74264901,24
139336100,90264923,64
140336117,57264952,80
141336120,59264963,60
142336122,40264971,98
143336118,72264985,81
144336115,07264995,27
145336111,09265005,58
146336110,91265005,67
147336124,58265018,72
148336139,63265037,03
149336148,15265031,48
150336158,79265046,15
151336158,86265046,39
152336170,03265062,39
153336191,05265101,58
154336195,87265121,60
155336240,52265209,49
156336282,95265279,83
157336321,26265315,89
158336336,81265326,94
159336352,82265338,32
160336361,98265344,84
161336396,55265367,65
162336398,59265363,81
163336486,40265189,94
164336515,37265129,84
165336552,32265119,69
166336603,10265113,50
167336626,06265111,44
168336764,42265097,60
169336767,12265117,27
170336761,07265160,27
171336763,11265192,63
172336763,38265197,01
173336765,61265211,34
174336766,03265214,04
175336773,77265257,34
176336783,98265314,04
177336784,08265314,56
178336787,57265314,15
179336886,89265302,50
180336915,92265299,09
181336940,47265296,21
182336995,08265290,24
183337062,83265282,83
184337066,26265282,46
185337072,83265281,74
186337102,19265278,53
187337123,11265277,05
188337099,35265309,60
189337095,84265319,36
190337095,27265322,19
191337094,02265328,29
192337094,94265330,50
193337095,52265331,90
194337099,47265341,43
195337125,48265370,93
196337145,29265394,90
197337156,95265422,32
198337161,85265433,85
199337160,41265483,06
200337158,83265537,12
201337181,93265656,39
202337184,39265661,50
203337184,84265662,44
204337203,59265701,40
205337213,85265720,56
206337215,15265721,49
207337241,11265740,05
208337260,14265762,67
209337264,82265769,26
210337304,47265754,54
211337328,51265765,87
212337346,63265774,42
213337381,22265793,93
214337442,06265828,24
215337506,17265868,36
216337325,30266096,77
217337321,18266113,60
218337323,80266123,80
219337331,61266133,25
220337324,39266142,79
221337328,69266145,36
222337318,74266158,68
223337314,68266155,39
224337305,97266166,80
225337298,31266162,32
226337288,35266162,03
227337279,60266169,23
228337266,55266186,99
229337252,01266206,51
230337005,22266537,09
231336993,57266551,27
232336930,08266640,39
233336918,79266619,92
234336881,44266618,24
235336788,22266599,67
236336784,92266610,71
237336771,81266609,55
238336757,94266685,18
239336760,23266698,48
240336762,76266718,00
241336764,43266757,74
242336755,85266787,17
243336754,44266797,43
244336754,41266797,44
245336669,99266824,90
246336669,79266825,00
247336597,43266850,00
248336580,06266850,49
249336578,78266849,70
250336574,53266847,10
251336573,50266846,48
252336569,49266844,03
253336567,51266842,82
254336560,00266838,24
255336545,16266816,41
256336514,42266771,43
257336504,23266755,92
258336509,44266749,56
259336511,53266746,55
260336529,46266721,67
261336530,15266720,72
262336532,12266717,32
263336554,05266687,68
264336556,30266684,92
265336552,18266678,17
266336487,52266572,21
267336425,25266469,53
268336371,21266376,02
269336401,03266368,29
270336408,25266366,59
271336431,04266360,15
272336443,72266352,13
273336445,77266350,67
274336444,48266348,72
275336442,47266344,08
276336433,35266314,53
277336424,97266285,85
278336420,81266253,10
279336425,57266207,86
280336423,62266128,28
281336420,66266052,63
282336420,65266052,44
283336420,53266052,38
284336420,11266052,21
285336408,03266047,10
286336382,80266036,44
287336354,98266024,68
288336341,91266019,16
289336340,54266009,78

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044)

Lp.Kod 4 Nazwa
13130Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto Nanojuncetea
23260Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
36510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
47140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
591E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1czerwończyk nieparekLycaena disparosiadła
2kumak nizinnyBombina bombinaosiadła
3modraszek nausitousMaculinea (Phengaris) nausithousosiadła
4modraszek telejusMaculinea (Phengaris) teleiusosiadła
5pachnica dębowaOsmoderma eremita (Osmoderma barnabita)osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).