§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2815

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.