§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2815

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.