§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Orle (PLH220019).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1185

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.