§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2697

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.