§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2697

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.