§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1175

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.