§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1175

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.