§ 32. - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.
§  32. 
Minister Obrony Narodowej nie przeprowadza postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2013 r.