[Elementy uposażenia; wyrównanie uposażenia] - Art. 72. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2022.536 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Elementy uposażenia; wyrównanie uposażenia] - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.536 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  72.  [Elementy uposażenia; wyrównanie uposażenia]
1. 
Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia.
2. 
Z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierz zawodowy otrzymuje tylko jedno uposażenie.
3. 
Żołnierzowi zawodowemu powołanemu do zawodowej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym pełnił inną formę czynnej służby wojskowej, przysługuje odpowiednie wyrównanie uposażenia.