Art. 56. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  56. 

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, określa:

1)
szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów żołnierzom zawodowym,
2)
szczegółowy wymiar urlopów, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 4,
3)
szczegółowe zasady i tryb odwoływania z urlopu wypoczynkowego i zwracania kosztów spowodowanych odwołaniem,
4)
szczegółowe zasady, warunki i tryb udzielania żołnierzom zawodowym zwolnienia od zajęć służbowych w celu sprawowania przez nich osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny.