Art. 4. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  4. 
1. 
Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
2. 
Żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową jako służbę stałą lub służbę kontraktową.