Art. 106f. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 106f. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  106f. 

Żołnierz zawodowy może otrzymać urlop:

1)
okolicznościowy - w wymiarze do 15 dni w roku kalendarzowym,
2)
w drodze wyróżnienia - na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej,
3)
zdrowotny - na podstawie innych przepisów.