Art. 106e. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 106e. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  106e. 
1. 
Żołnierz zawodowy może być mianowany na kolejny stopień wojskowy po przesłużeniu w stopniu:
1)
podoficera - 6 miesięcy,
2)
chorążego - 8 miesięcy,
3)
oficera młodszego - 10 miesięcy,
4)
oficera starszego i generała (admirała) - 12 miesięcy.
2. 
Za dokonanie czynu świadczącego o szczególnym męstwie lub za wyjątkowe zasługi można mianować żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy niezależnie od warunków określonych w ust. 1.