Art. 29a. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. - Dz.U.1958.36.164 - OpenLEX

Art. 29a. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.164

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  29a. 1

(skreślony).

.................................................

1 Art. 29a skreślony w związku z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.72.53.342), zmieniającej art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134), z dniem 1 stycznia 1973 r.