§ 17. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  17.
Żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych nie wlicza się do stanów liczbowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w odrębnych przepisach.