Art. 20. - Służba wojskowa chorążych Sił Zbrojnych. - Dz.U.1963.15.78 - OpenLEX

Art. 20. - Służba wojskowa chorążych Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.15.78

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1970 r.
Art.  20.
1.
(...).
2.
Ilekroć w przepisach o powszechnym obowiązku wojskowym i w innych obowiązujących przepisach jest mowa o uprawnieniach i obowiązkach oficerów, przepisy te stosuje się odpowiednio do chorążych.

.................................................