[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Art. 211. - Służba Więzienna. - Dz.U.2022.2470 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 211. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  211.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci członka rodziny funkcjonariusza]
1. 
W razie śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł.
2. 
W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariusz jest obowiązany w pierwszej kolejności zrealizować uprawnienie do zasiłku wynikające z przepisów odrębnych.