[Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza] - Art. 209. - Służba Więzienna. - Dz.U.2021.1064 t.j. - OpenLEX

Art. 209. - [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1064 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  209.  [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci funkcjonariusza]
1. 
W razie śmierci funkcjonariusza przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków Służby Więziennej pozostałej po funkcjonariuszu rodzinie przysługuje 50% zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 pkt 1.