§ 5. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  5.
Kandydaci odbywają służbę przygotowawczą w miejscu i w sposób określony przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z tem zastrzeżeniem, że kandydaci na stanowiska urzędników leśnych i kategorji w państwowej służbie ochrony lasów winni przynajmniej połowę okresu służby przygotowawczej odbyć w administracji lasów państwowych.

W ciągu służby przygotowawczej kandydat winien zapoznać się z czynnościami administracji lasów państwowych i służby ochrony lasów oraz z manipulacją kancelaryjno-biurową.

Przez cały czas odbywania służby przygotowawczej kandydat winien prowadzić dziennik czynności. Dziennik czynności winien być poświadczony przez każdoczesnego bezpośredniego przełożonego.