§ 2. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  2.
Do służby przygotowawczej dopuszczeni być mogą kandydaci odpowiadający warunkom, określonym w art. art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, o ile, odbyli oni wyższe studja leśne, zakończone przepisanemi egzaminami (rozporządzenie Rady Ministrów i dnia 26 czerwca 1924 r. Dz. U. R. P. № 64 poz. 629) lub zwolnieni zostali od przepisanego poziomu wykształcenia w myśl art. 11 ustęp ostatni, względnie w czasie przejściowym art. 115 ustęp pierwszy ustawy o państwowej służbie cywilnej.