§ 17. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  17.
W wyjątkowych wypadkach Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych może zwolnić poszczególnych kandydatów na stanowiska, wymienione w § 1, w całości lub w części od egzaminu techniczno leśnego, przepisanego niniejszem rozporządzeniem.