§ 16. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  16.
W wypadkach wyjątkowych Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych ma prawo dopuścić kandydata do egzaminu techniczno leśnego bez odbycia służby przygotowawczej w części lub w całości.