§ 11. - Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.
§  11.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest:

A. a) znajomość ustawy konstytucyjnej i przepisów o państwowej służbie cywilnej,

b)
ogólna znajomość ustroju i zakresu działania władz państwowych i samorządowych,
c)
dokładna znajomość ustawodawstwa leśnego i łowieckiego oraz instrukcyj służbowych;

B. a) hodowla, ochrona i użytkowanie lasu,

b)
miernictwo, pomiar drzew i drzewostanów, urządzenie i ocenienie lasów,
c)
łowiectwo.

Prócz tego winien kandydat przy egzaminie ustnym uzasadnić załatwienie tematów egzaminu pisemnego.

Egzamin ustny odbywa się z każdym z kandydatów zosobna i nie może trwać dłużej niż dwie godziny.