§ 5. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1924 r.
§  5.
Po ukończeniu pierwszego, a przed upływem trzeciego roku służby przygotowawczej, z dodatnim wynikiem winien praktykant poddać się. egzaminowi.

Podania o przypuszczenie do egzaminu należy wnosić w drodze służbowej do właściwego Ministra. Władza służbowa dołącza do podania sprawozdanie o wyniku służby przygotowawczej (§ 4). O przypuszczeniu do egzaminu orzeka właściwy Minister, wyznacza termin egzaminu i komisarzy egzaminacyjnych oraz powiadamia o egzaminie Prezesa Rady Ministrów (§ 6).