§ 12. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1924 r.
§  12.
Ma dowód poddania się egzaminowi otrzymuje kandydat świadectwo urzędowe, wystawione przez komisje; według dołączonego wzoru.

Świadectwo ma być podpisane przez przewodniczącego komisji i komisarzy egzaminacyjnych oraz zaopatrzone pieczęcią z godłem państwowem i o treści następującej: "Komisja egzaminacyjna dla egzaminu na. stanowiska wyższej służby administracyjnej przy Ministerstwie...".