Art. 89. - [Oddelegowanie funkcjonariusza do pełnienia obowiązków poza SOP] - Służba Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.66 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  89.  [Oddelegowanie funkcjonariusza do pełnienia obowiązków poza SOP]
1. 
Komendant SOP może oddelegować funkcjonariusza, za jego pisemną zgodą, do pełnienia obowiązków poza SOP.
2. 
Oddelegowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po zwolnieniu lub odwołaniu funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesieniu go do dyspozycji Komendanta SOP.
3. 
Okresu oddelegowania, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się do okresu pozostawania funkcjonariusza w dyspozycji określonego w art. 80 ust.
4. 
Podczas tego oddelegowania nie stosuje się wobec funkcjonariusza przepisów art. 80.