§ 7. - Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.