§ 6. - Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 478).