[Zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim a podstawa wymiaru niektórych świadczeń] -... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 96h. - [Zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim a podstawa wymiaru niektórych świadczeń] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  96h.  [Zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim a podstawa wymiaru niektórych świadczeń]

Zmniejszenia wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 i ust. 2 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 1 oraz art. 92 ust. 1.