[Brak uprawnień do świadczeń w przypadku przyjęcia byłego funkcjonariusza do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby] -... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Brak uprawnień do świadczeń w przypadku przyjęcia byłego funkcjonariusza do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  93.  [Brak uprawnień do świadczeń w przypadku przyjęcia byłego funkcjonariusza do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby]

Odprawa, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, oraz świadczenia określone w art. 92 nie przysługują funkcjonariuszowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń.