[Delegacja ustawowa - świadczenia przysługujące funkcjonariuszom za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania] - Art. 87.... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Delegacja ustawowa - świadczenia przysługujące funkcjonariuszom za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  87.  [Delegacja ustawowa - świadczenia przysługujące funkcjonariuszom za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, rodzaje świadczeń przysługujących funkcjonariuszom w razie przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo podróży służbowej poza stałe miejsce pełnienia służby. Rozporządzenia powinny określić rodzaje, wysokość i warunki przyznawania świadczeń, a także sposób ich wypłaty.