[Składniki uposażenia funkcjonariusza] - Art. 75. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Składniki uposażenia funkcjonariusza] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  75.  [Składniki uposażenia funkcjonariusza]

Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia.