[Załatwianie spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater w formie decyzji... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Załatwianie spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater w formie decyzji administracyjnej] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  72.  [Załatwianie spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater w formie decyzji administracyjnej]

Przydział i opróżnienie lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz załatwienie spraw, o których mowa w art. 65, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.