[Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę na mieniu] - Art. 44. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę na mieniu] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  44.  [Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę na mieniu]

Funkcjonariusz, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych.