[Zakaz prowadzenia działalności politycznej oraz zrzeszania w związkach zawodowych; zasady przynależności do organizacji i... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Zakaz prowadzenia działalności politycznej oraz zrzeszania w związkach zawodowych; zasady przynależności do organizacji i stowarzyszeń] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  40.  [Zakaz prowadzenia działalności politycznej oraz zrzeszania w związkach zawodowych; zasady przynależności do organizacji i stowarzyszeń]
1. 
Funkcjonariusz nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.
2. 
Funkcjonariusze nie mogą zrzeszać się w związkach zawodowych.
3. 
Funkcjonariusz jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych.
4. 
Przynależność funkcjonariusza do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia odpowiednio Szefa SKW i Szefa SWW.