[Przywrócenie stopnia służbowego] - Art. 35. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Przywrócenie stopnia służbowego] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  35.  [Przywrócenie stopnia służbowego]
1. 
Funkcjonariuszowi przywraca się stopień w razie uchylenia:
1)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
2)
prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;
3)
decyzji, na podstawie której nastąpiła utrata lub pozbawienie stopnia;
4)
kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia.
2. 
O przywróceniu stopnia decyduje przełożony właściwy do mianowania na stopień; o przywróceniu stopnia podporucznika oraz stopnia generała brygady decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; o przywróceniu pozostałych stopni w korpusie oficerów decyduje Minister Obrony Narodowej.