[Mianowanie na kolejny wyższy stopień służbowy mimo niespełnienia wymaganych warunków] - Art. 32. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Mianowanie na kolejny wyższy stopień służbowy mimo niespełnienia wymaganych warunków] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  32.  [Mianowanie na kolejny wyższy stopień służbowy mimo niespełnienia wymaganych warunków]
1. 
W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie funkcjonariusza posiadającego pozytywną opinię służbową oraz szczególne kwalifikacje zawodowe lub umiejętność do pełnienia służby na odpowiednim stanowisku służbowym można mianować na kolejny wyższy stopień mimo niespełnienia innych warunków wymaganych do mianowania na ten stopień albo przed upływem ustalonych okresów. Okresy te nie mogą być jednak skrócone więcej niż o połowę.
2. 
Funkcjonariusza zwolnionego ze służby można mianować na kolejny wyższy stopień za szczególne osiągnięcia w służbie.