[Warunki mianowania na kolejny wyższy stopień służbowy] - Art. 31. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Warunki mianowania na kolejny wyższy stopień służbowy] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  31.  [Warunki mianowania na kolejny wyższy stopień służbowy]
1. 
Mianowanie na kolejny, wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz posiadania pozytywnej opinii służbowej.
2. 
Nadanie kolejnego, wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:
-
kaprala - 1 roku,
-
starszego kaprala - 1 roku,
-
plutonowego - 1 roku,
-
starszego plutonowego - 1 roku,
-
sierżanta - 2 lat,
-
starszego sierżanta - 2 lat,
-
sierżanta sztabowego - 2 lat,
-
młodszego chorążego - 3 lat,
-
chorążego - 4 lat,
-
starszego chorążego - 3 lat,
-
młodszego chorążego sztabowego - 3 lat,
-
chorążego sztabowego - 4 lat,
-
podporucznika - 3 lat,
-
porucznika - 3 lat,
-
kapitana - 4 lat,
-
majora - 4 lat,
-
podpułkownika - 4 lat.