[Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego, Szefa SKW lub SWW oraz rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 127. - [Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego, Szefa SKW lub SWW oraz rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  127.  [Wyłączenie przełożonego dyscyplinarnego, Szefa SKW lub SWW oraz rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym]
1. 
W przypadku wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, na podstawie art. 126 ust. 8 i 9, postępowanie dyscyplinarne przejmuje odpowiednio Szef SKW i Szef SWW.
2. 
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 126 ust. 8 i 9 wobec Szefa SKW albo Szefa SWW, postępowanie dyscyplinarne przejmuje jeden z jego zastępców.
3. 
W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym na podstawie art. 126 ust. 8 i 9, postępowanie dyscyplinarne przejmuje do prowadzenia inny wyznaczony rzecznik dyscyplinarny.
4. 
Do czasu wydania przez Szefa SKW albo Szefa SWW postanowienia o wyłączeniu rzecznik dyscyplinarny podejmuje wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki.