[Kara wydalenia ze służby] - Art. 116. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 116. - [Kara wydalenia ze służby] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  116.  [Kara wydalenia ze służby]

Kara wydalenia ze służby polega na zwolnieniu ze służby w SKW albo SWW.