[Podnoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej] - Art. 105. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Podnoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  105.  [Podnoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej]

Funkcjonariusz, niezależnie od odpowiedzialności karnej, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnione przestępstwa i wykroczenia.