[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady nawiązywania stosunku służbowego,
2)
przebieg służby,
3)
korpusy i stopnie służbowe,
4)
obowiązki i prawa,
5)
uposażenie i inne świadczenia pieniężne,
6)
odpowiedzialność dyscyplinarną

- funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.