Art. 66. - [Przeniesienie w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu] - Służba cywilna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1691 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  66.  [Przeniesienie w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu]

W razie likwidacji urzędu, w którym urzędnik służby cywilnej wykonuje pracę, lub reorganizacji tego urzędu w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnienie urzędnika służby cywilnej Szef Służby Cywilnej przenosi go do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości oraz zobowiązuje dyrektora generalnego tego urzędu do wyznaczenia urzędnikowi służby cywilnej stanowiska, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe.